Home / هدایای تبلیغاتی در نمایشگاه

هدایای تبلیغاتی در نمایشگاه

هدایای تبلیغاتی و حضور بهینه تر در نمایشگاه

در سال ۱۹۹۱ مطالعه ای در خصوص نمایشگاه ها نشان داد که هدایای تبلیغاتی تأثیر چشم گیری بر میزان بازدید افراد از غرفه ی نمایشگاهی شرکت ها دارند. در این مطالعه ی جامع، یک شرکت با ارسال ۴۹۰۰ نامه از مشتریان بالقوه برای بازدید از غرفه خود در نمایشگاه دعوت …

Read More »