Home / بروشور / طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی گردشگری

طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی گردشگری

طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی گردشگری

کالاها و خدمات صنعت گردشگری ماهیت ناهمگن و ناملموس دارند به همین دلیل چاپ بروشور تبلیغاتی ، به عنوان ابزار تبلیغاتی مؤثر مورد در این صنعت استفاده قرار می گیرد. توجه به عناصر زبانی و دیداری در طراحی بروشور تبلیغاتی در نمایش طبیعت ناملموس و ناهمگن خدمات گردشگری بسیار مؤثر می باشد. تبلیغات به شدت متکی بر زبان و تصاویر پر زرق و برق، به منظور افزایش قدرت ، در مجاب کردن مصرف کننده می باشد. به همین علت در بروشور تبلیغاتی انتخاب کلمات، نوع سبک و قواعد دستوری مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله ضمن معرفی بروشور تبلیغاتی گردشگری که به صورت تحلیل بصری و متنی با خواننده ارتباط برقرار می کنند ، ویژگیهای مهم تحلیل گفتمان بصری از جمله برجسته نشان دادن، زبان بدن و استفاده از کلاژ مورد بحث قرار گرفته است .

اغلب محصولات صنعت گردشگری از جنس خدمات هستند. چنین محصولاتی ویژگیهای خاص دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. ویژگیها و عناصری که باعث تمایز میان کالا و خدمات می شوند را می توان شامل؛ درجه ملموس بودن، قابلیت جدا سازی، میزان همگنی، مسئله مالکیت و سرانجام حدود قابلیت انبار کردن دانست . موضوع بازاریابی این محصولات نیز به شدت تحت تأثیر این ویژگی ها بوده و از این قائده پیروی می کند . اغلب این ویژگی ها به ماهیت و طبیعت خود صنعت گردشگری مربوط می شوند. طبیعت صنعت گردشگری و ماهیت بازاریابی آن به گونه ای است که تقریبا تمامی کسانی که در حوزه صنعت گردشگری به أشكال مختلف و به صورتهای مستقیم و غیر مستقیم فعال اند، در این زمینه مؤثرند و در آن نقش دارند. از این رو، بازاریابی گردشگری پدیده ای نافذ و منتشر شونده از طریق خود نظام گردشگری است .

تولید بروشور تبلیغاتی گردشگری

ویژگی های خاص خدمات، موجب می شود که بازدید کننده به سختی قادر به کسب اطلاع دقیق از محصول پیش از بازدید خود باشد. بنگاه ها به کمک بازاریابان خویش می کوشند تا بر این مشکل از طریق عرضه اطلاعات و شواهدی ملموس نظیر بروشور تبلیغاتی تا حد ممکن غلبه نمایند . در نظر بیننده، بروشور تبلیغاتی می تواند وجهه ای از سازمان یا خدماتی را که ارائه می دهد بازنمایی کنند. تصاویری که در بروشور تبلیغاتی ارایه داده میشود بر ادراک مردم یا برداشت آنها نسب به محصولات و خدمات گردشگری تأثیرگذار می باشد. یک بروشور نامرغوب موجب می شود که کیفیت خدمات سازمان ارائه دهنده ، نامرغوب ارزیابی شود. در مقابل یک چاپ بروشور تبلیغاتی با کیفیت مطلوب وجهه مثبتی از خدمات ارائه شده را نشان میدهد. بروشور تبلیغاتی موفق موجب جلب توجه مشتری بالقوه و کشش او و علاقه او برای یافتن آگاهی بیشتر از خدمات و در نهایت به عمل خرید منجر می شود. باید دانست که جلد بروشور تبلیغاتی آغازگر فرایند خرید مشتری است. بنابراین جلد باید جالب توجه و جذاب باشد و تصاویری دیدنی از محصول مورد نظر ارایه دهد .

صفحات درونی بروشور تبلیغاتی باید موجب تقویت علاقه مشتری برای کسب آگاهی بیشتر از محصول شود. مطالب درون بروشور  باید نشان دهد که چگونه مشتری می تواند از محصول بهره مند گردد و تا حد امکان به بسیاری از پرسش های احتمالی او پاسخ دهد. در صفحه آخر باید شرایط را برای انجام خرید مشتری فراهم ساخت. بدین ترتیب که از مشتری، تقاضای اقدام به خرید کرد و از خواننده خواست تا جهت انجام رزرو و یا درخواست اطلاعات بیشتر و مطلع شدن از قیمتها اقدام نماید و به گونه ای خواننده را متعهد نمود تا از خدمات یا محصول استفاده کند (همان). بروشور تبلیغاتی گردشگری حاوی تصاویر، به همراه داستان یا تکه های خبری میباشد که بتواند پیام مورد نظر را انتقال دهد .در بسیاری از موارد تصاویری که در طراحی بروشور بکار می رود مشکوک بوده و به صورت نماینده ای از واقعیت می باشد که توسط نرم افزارهای پیشرفته ویرایش شده است. به همین دلیل، اولین هدف بروشور تبلیغاتی این است که تصاویر انتخاب شده به گونه ای باشد که خواننده را متقاعد کند. بنابراین تصاویر گزینشی هستند و به صورت واقعی در چشم خواننده القا می شوند. در واقع عکس ها به دور از نمایش حقیقی ترین تصاویر از واقعیت ها هستند . با این حال، بر اساس تغییر در رنگ آمیزی و بزرگ کردن جزئیات تصاویر، خوانندگان را تحت تأثیر قرار می دهد .

صفحات درونی بروشور تبلیغاتی باید موجب تقویت علاقه مشتری برای کسب آگاهی بیشتر از محصول شود.

هدف نهایی از طراحی و چاپ بروشورهای تبلیغاتی، افزایش میزان سودآوری سازمان های ارایه دهنده خدمات گردشگری با تأکید بر أهداف خاص مانند معرفی ارایه خدمات جدید و تذکر درباره شرایط إستثنایی خدمات، به گردشگران می باشد. برای رسیدن به این اهداف بروشور تبلیغاتی باید اطلاعات اولیه ای را به ترتیب زیر دربر داشته باشد: ۱. محصول اصلی ۲. مزایای خاص ۳ نوع خدمات ۴. امكان استفاده از سرگرمی ها ۵.موقعیت جغرافیایی ۶. قیمت ها

از جمله نقاط قوت چاپ بروشور ، قابلیت حمل کردن و مراجعه مکرر به آن در زمانهای دیگر و همچنین ایجاد ارتباط با یک بازار یا مجموعه ای از بازارهای متعدد می باشد. نکته بسیار جالب توجه در رابطه با بروشورهای تبلیغاتی آن است که علی رغم توسعه امكانات تبلیغاتی ، این ابزار که اغلب در دفاتر خدمات مسافرتی در اختیار متقاضیان سفر قرار می گیرند و یا به صورت نسخه الكترونیکی یا نسخه پستی برای افراد ارسال میشوند از جایگاه ویژه ای در برنامه های تبلیغاتی سفر برخوردار است.

تبلیغات گردشگری

تبلیغات گردشگری

عمليات انتقال ایده ها و پیام ها که با هدف فروش محصولات (کالاها و خدمات صورت می گیرد، ساده ترین تعریف از تبلیغات محسوب می شود. عملیات مذکور با آگاه کردن مصرف کنندگان و ایجاد تغییر در الگوی مصرف آنان در راستای مقاصد بازاریابی گردشگری صورت می گیرد که در مؤثرترین شکل خود می تواند به صورت تغییر سلیقه و ذائقه مصرف کنندگان و حتی ایجاد و خلق نیازهای جدید ظاهر شود. اریک لاو معتقد است که تبلیغات در بازاریابی صنعت گردشگری نقشهای گوناگون و مهمی دارد که در این میان فراهم کردن بستری مناسب برای مصرف کنندگان به منظور إنتخاب یک محصول و مقصد گردشگری از میان چندین محصول یا مقصد گردشگری، اصلی ترین آنها به شمار می آید . در بازاریابی صنعت گردشگری، تبلیغات و آثار آن به اندازه ای اهمیت دارد که می توان گفت در حال حاضر یکی از مهمترین دلایل انتخاب مقاصد گردشگران بین المللی از طریق ابزارهای تبلیغاتی صورت می گیرد و در این راستا رقابت چنان شدید شده است که نوعی جنگ تبلیغاتی میان بنگاه های گردشگری در سطح بین المللی به وجود آمده است . از جمله اهداف مهم تبلیغات از نظر هالووی سه أصل إطلاع رسانی، متقاعد کردن و یادآوری میباشد که این سه اصل را برابر با ، چهار نقش که اصطلاحا به AIDA معروف است ، به شرح زیر می داند : ۱) توجه را جلب کند، ۲) علاقه به وجود آورد، ۳) ترغیب کند، و ۴) عملی کند؛ یعنی گردشگران بالقوه را به گردشگران بالفعل تبدیل کند.

یکی از مهمترين، مؤثرترین و کارآمدترین روش های ایجاد تصویر مثبت و ذهنیت مطلوب در اذهان گردشگران بالقوه از مقاصد و محصولات گردشگری ، بهره گرفتن از استراتژی ها و روش های مناسب و مؤثر تبلیغاتی در راستای بازاریابی صنعت گردشگری است. با این روش، بازاریابان گردشگری و مدیران فروش می توانند تقاضا برای محصولات و مقاصد گردشگری را با استفاده از إستراتژی های تبلیغاتی مؤثر افزایش دهند و زمینه های مساعد و لازم برای فرایند توسعه و فروش محصولات فراهم کنند. در مورد پیامهای تبلیغاتی در صنعت گردشگری باید گفت که فرایند مصرف از سوی گردشگران، معمولا مابین مرحله خرید نهایی و مرحله ابتدایی یعنی آگاهی از خرید، مراحل مختلفی وجود دارد که در مراحل اولیه گردشگران با إستفاده از منابع مختلف ، به آگاهی و دانش لازم دست می یابند و بعد از برقراری ارتباط ، به اولویت گذاری می پردازند و بعد از ارزیابی آنها ، به مصرف آنها متقاعد شده و در نهایت اقدام به خرید مینمایند.

تبلیغات در بازاریابی صنعت گردشگری نقشهای گوناگون و مهمی دارد

انتخاب پیام تبلیغاتی

ماهيت غير ملموس محصولات گردشگری برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان را دشوار می سازد. از این رو هنر تبلیغات را تا حدودی بسیاری باید در گرو چگونگی انتقال مفاهیم مورد نظر، به بازار از طریق یک پیام تبلیغاتی مناسب دانست پیامی که در قالب آن ارزش هایی که بنگاه و محصول واجد آنها هستند به مشتری هدف منتقل می گردد. خلاقیت، نقش حساسی در اثربخشی تبلیغ دارد. یک تبلیغ تنها پس از جلب توجه عموم می تواند به افزایش فروش منجر شود. برای ایجاد یک پیام تبلیغاتی مؤثر، توجه به موارد زیر ضروری می باشد : ۱. تهیه پیام مناسب ۲. ارزیابی پیام ۳. اجرای یک پیام ۴. بررسی جنبه های اجتماعی پیام .

انتخاب رسانه تبلیغ

بازاریاب پس از انتخاب پیام باید در مورد نوع رسانه مشخص برای انتشار پیام تصمیم گیری نماید. مراحل انجام این کار با تصمیم گیری در مورد پوشش، تناوب و تکرار و تأثیرگذاری آن آغاز می شود. منظور از پوشش، تعداد افراد متفاوت و یا خانوارهایی می باشد که حداقل یک دفعه در طی یک دوره مشخص در معرض رسانه قرار می گیرند. اما تناوب و تکرار تعداد دفعاتی است که یک فرد در طی دوره مورد نظر در معرض پیام قرار می گیرد. تأثير، أرزش کیفی مشاهده یک آگهی از طریق یک رسانه است. در فرایند انتخاب رسانه، مدیریت باید خصوصیات تبلیغاتی رسانه های مختلف را مورد توجه قرار دهد. تنوع گسترده ای در رسانه های تبلیغاتی وجود دارد. رسانه های چاپی از قبیل روزنامه ها ، مجلات، بروشور تبلیغاتی و پوسترهای تبلیغاتی یک دسته مهم این ابزارها به شمار می روند. رسانه های صوتی تصویری رادیو ، تلوزیون نوارهای ویدئو و سی دی یا دی وی دیهای تبلیغاتی گروه مهم دیگر این ابزارها هستند .

عملکرد متمایز بروشور تبلیغاتی گردشگری

عملکرد متمایز بروشور تبلیغاتی گردشگری

در عصر اطلاعات با وجود در اختيار بودن ابزارهای گوناگون تبلیغاتی مانند اینترنت و وب سایت ها که به راحتی قابل دسترس می باشند اما چاپ بروشور تبلیغاتی به عنوان یک محبوب ، همیشه مورد توجه بوده است. هالووی معتقد هست استفاده از مجلات و بروشورهای گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی به دلیل ماهیت ناملموس محصولات گردشگری می باشد. این بروشورها به عنوان یک جایگزین برای محصولات گردشگری می باشد که به صورت فیزیکی قابل رؤیت نیست و نمی توان قبل از خرید و مصرف آن را دید. به همین دلیل، تور اپراتورها به سختی می توانند محصولات و خدمات خود را با توجه به عوامل غیرقابل کنترل مقصد (آب و هوا) إستاندارد نشان دهند بنابراین در به حداکثر نشان دادن محصولات و خدمات خود در بروشور تبلیغاتی از زبان و تصاویر پر زرق و برق استفاده می کنند. زبان و تصویری که در بروشور تبلیغاتی به کار می رود به صورت یکپارچه بوده و گسستگی در آن وجود ندارد. و در واقع یک نوع وحدت سبکی در بین تصویر و طرح آن دیده می شود. بروشور تبلیغاتی ویژگی های انواع جاذبه های گردشگری را به صورت سازمان یافته نشان می دهند .

ساختار بروشور تبلیغاتی به گونه ای است که در هر صفحه نوشتن متن به صورت عمودی شروع شده و به ترتیب جاذبه های یک تور گردشگری را از اول تا آخر برای خواننده توضیح می دهد. بروشور تبلیغاتی با این ساختار نوشتاری ۱. خواندن ۲.تحمیل را به گردشگران القا می کنند و خواننده مجبور به خواندن ابتدا تا انتهای صفحه به ترتیب می باشد. در بعضی از موارد یک جاذبه گردشگری به طور مکرر در بروشور تبلیغاتی تکرار می شود این امر به دلیل تأكيد اضافی نیست، بلکه هدف آن جلب توجه خواننده می باشد. به همین علت بروشور تبلیغاتی در تبلیغات خود به دنبال اهداف کاربردی تر می باشند و بجای توجه به یک جاذبه خاص ، كل جاذبه ها را در نظر می گیرند. بنابراین می توان گفت رعایت استانداردهای چاپ بروشور تبلیغاتی و طراحی بروشور می تواند در تفسیر گفتمان تأثیر به – سزایی داشته باشد .

بروشور تبلیغاتی گردشگری به عنوان کنش های ارتباطی

بروشور تبلیغاتی گردشگری به عنوان کنش های ارتباطی

بروشور تبلیغاتی گردشگری، می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد کنش های ارتباطی مورد استفاده قرار بگیرد . براساس نظر اسکولین و لوین می گویند روزنامه ها و مجلات و بروشورهای گردشگری بجای عمل گفتار که محدود به زبان هست می توانند به عنوان یک نوع ابزار گفتمانی مورد استفاده قرار گیرند. آنها معتقدند که همیشه و به ناچار در همه حالتهای ایجاد ارتباطات از زبان استفاده می شود. اما با مراجعه به عوامل متنی مانند بروشور تبلیغاتی که در فضاهای فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرند اقدامات گفتمانی به وقوع می پیوندد به همین علت در طراحی بروشور تبلیغاتی بسیار اهمیت دارد چرا که باعث یک نوع تفسیر گفتمان در خریدار و مصرف کننده می شود. در متون معاصر در آگهی های چاپی زبان، تصاویر، گرافیک در یک کل به صورت یکپارچه با هم ترکیب می شوند. در بروشورهای گردشگری هدف ایجاد ارتباط و ارائه اطلاعات ضروری برای کمک به گردشگران است تا تصمیم بگیرند که چه مکان هایی برای سفر مناسب است. یک بروشور گردشگری موفق باید آموزنده و قانع کننده باشد و در طراحی آن باید به شدت به تصاویر و کلمات تکیه شود . زبان گردشگری که با استفاده از کلمات توصیفی در بروشور تبلیغاتی بکار می رود از جمله عوامل جذب گردشگر می باشد. معمولا کلماتی که در بروشورهای تبلیغاتی به کار برده می شود شرایط مثبت و درخشان و جذاب خدمات را توصیف می کنند . این واژگان توصیفی، باعث ایجاد یک حس قوی در گردشگر می شود که تنها از طریق کلمات قابل خلق می باشد .

از نظر کوک طرح های ترسیمی بازنمایی ذهنی از موارد معمولی هستند که در فرایند پردازش گفتمان به پیش بینی و ایجاد یک حس خاص می پردازند . کلمه هایی مانند رنگارنگ، جذاب، پر جنب و جوش در بروشور تبلیغاتی ، توضیحات کلامی هستند که باعث ایجاد تصویر مثبت از یک جاذبه میشوند. فریبندگی از دیگر ویژگی های کلیدی زبان گردشگری در بروشورها می باشد که یک ابزار قدرتمند زبانی برای بیدار کردن تخیل خوانندگان در مورد یک محصول گردشگری است و باعث ایجاد یک تصور فانتزی از محصول در ذهن خواننده میشود و در نهایت می توان گفت گفتمان های گردشگری شکلی از زبان افراطی است که این افراط در استفاده از صفات عالی و مطلق منعکس شده است بنابراین کلمات به کار برده شده در انواع کارت پستال ها و بروشورها نشان میدهد که گفتمان گردشگری تمایل به مبالغه دارد

قواعد دستوری در بروشور تبلیغاتی گردشگری

قواعد دستوری که معمولا در بروشورهای تبلیغاتی به کار می رود به گونه ای است که می خواهد مخاطب را در صورت تمایل، برای انجام کاری دعوت کند. در حقیقت یک ضرورت منفی همراه با یک علامت تعجب را نشان میدهد. این توصیف چنان پرشور است که باعث تمایل خواننده به شرکت در یک تجربه هیجانانگیز گردشگری می شود .ضمير «ما» به عنوان یکی از ابزارهای مفید زبانی با نشان دادن مقدار ظرفیت، خوانندگان را به یک تور مجازی در بروشور تبلیغاتی دعوت می کند.

تحلیل بصری در طراحی بروشور تبلیغاتی گردشگری

تحلیل بصری در طراحی بروشور تبلیغاتی گردشگری

براساس یک ضرب المثل قدیمی (دیدن، باور کردن است) ، به همین دلیل تصاویر نقش بسیار مهمی در متقاعد کردن مردم برای بازدید از یک محل خاص ایفا می کنند. عکاسان حرفه ای که در رابطه با گردشگری فعالیت می کنند، خود را درگیر انتخاب و شکل دادن ساختار عناصر محیط فیزیکی از طریق تقویت زیبایی و سلب شرایط نامطلوب ( مانند آب وهوای مناسب ،دید کم و غیره ) برای ایجاد یک تصویر مناسب در ذهن بیننده می کنند . به همین علت در بروشورهای گردشگری تصاویر مناسب ( برای مثال آب و هوای خوب ) و افراد خشنود و راضی و حتی کیفیت نور مطلوب به نظر می رسد .

برجستگی در طراحی بروشور تبلیغاتی گردشگری

به اعتقاد کرس و ون ليون مفهوم برجستگی به درجه استفاده از عناصر گوناگون مانند تغییر در اندازه، رنگ، تفاوت در وضوح دید اشاره دارد که برای جلب توجه بیشتر بیننده استفاده می شود. در بروشورهای تبلیغاتی جنبه های مثبت جاذبه های گردشگری به صورت برجسته نشان داده میشود که باعث تقویت حس مجاب کنندگی می شود . برای مثال “چشم انداز” را می توان نام برد.(مثل قرار دادن یک شی در پیش زمینه یا پس زمینه)

کلاژ در طراحی بروشور تبلیغاتی گردشگری

کلاژ از ویژگی های برجسته موجود در تصاویر روزنامه ها، مجلات و بروشورهای گردشگری است. از ویژگی های متمایز تبلیغاتی کلاژ، عکس از یک محل، همراه با بخشی از متن توصیفی در کنار آن می باشد. آنچه در تکنیک کلاژ حائز اهمیت است حضور تکه ها و تصاویر گوناگون در کنار هم و چسباندن آنها در کنار یکدیگر برای رسیدن به یک تصویر جدید است نشان دادن چند عناصر بصری در یک تصوير أغلب شامل یک تصویر برجسته و ناشناخته از یک عنصر خاص که با عناصر دیگر تداخل دارند نمایش واقعی از واقعیت است. در کلاژ تصاویری از جاذبه های مختلف یکدیگر را تقویت و تولید یک حس هیجان می کنند. برای مثال می توان ارائه یک تصویر با جاذبه های مهم در اقیانوس : هیجان موج سواری و حیوانات دریایی را نام برد .

زبان بدن طراحی بروشور تبلیغاتی گردشگری

زبان بدن طراحی بروشور تبلیغاتی گردشگری

بخشی از تبلیغات، تصاویر نشانه ها و حرکت های غیر گفتاری یا همان زبان بدن هستند. بنابراین می توان دریافت که زبان بدن، نقش مهم و تاثیر گذاری را بر مخاطبان بروشورهای تبلیغاتی ایفا می کند. در تبلیغات نشان دادن قابلیت اعتماد و جلب اعتماد بیننده، بسیار حیاتی است. در نتیجه همه کار باید کرد تا بیینده باور کند پیامی که در تبلیغ ارائه می شود راست است. ژست ها و اشارات مختلفی هستند که انسان در ارتباطش با دیگری، بکار می برد که به صورت ناخودآگاه راست یا دروغ بودن حرفی که می زند را تا حدود زیادی آشکار می کند بنابراین حالات چهره و زبان بدن از عوامل مؤثر در تحلیل گفتمان می باشد. تصاویر انتخابی در بروشورهای تبلیغاتی مانند پوشیدن یک لبخند وسیع بر لب، راست ایستادن، برای نشان دادن انرژی و اعتماد به نفس نمونه هایی از این موارد می باشند. با وجود موانع زبانی و فرهنگی، عکس انتقال دهنده یک حس إرتباط می باشد .

نتیجه گیری

بروشور تبلیغاتی یکی از ابزارهای تبلیغاتی هستند که هدف آنها متقاعد کردن مردم به خرید محصولات و خدمات گردشگری می باشد. بنابراین زبان و تصاویر استفاده شده در بروشور تبلیغاتی کاملا گزینشی می باشند. همیشه قرار دادن یک تصویر مناسب و دیدن آن برای افراد جذاب است. استفاده از تصاویر با کیفیت در بروشور تبلیغاتی به خوبی می تواند رابطه بین محصول با بیننده را برقرار کند، یک تصویر خوب می تواند در برابر چندین شعار جذاب، پرچم بالاتری داشته باشد. انتقال مفهوم، حس، محتوا، کیفیت و جذابیت تصویر به سادگی تمام، می تواند یک خواننده را برای ثانیه هایی مکرر، به عکس خیره نگه دارد. ویژگی عکس های بروشور تبلیغاتی و تأثير آن به حدی است که اغلب مدیران بزرگ تجاری برای تبلیغات خود یک عکاس حرفه ای استخدام می کنند تا بتوانند با تصاویر باکیفیت و حرفه ای مصرف کنندگان را با کیفیت محصولات نزدیکتر کنند. در طراحی بروشور تبلیغاتی فقط طرف مثبت و جذاب یک محصول ارائه می شود و جنبه های منفی آن اغلب نادیده گرفته می شود و از طریق استفاده از مبالغه و تصاویر “اصلاح شده ” أغلب به بازنمایی حقایق می پردازند . بنابراین می توان گفت بازاریابی ابزار گردشگری است و بروشور تبلیغاتی یکی از ابزارهای تبلیغاتی می باشند با این حال، از دیدگاه مردم، صحت از توضیحات و تصاویر بکار گرفته شده در بروشور تبلیغاتی تا حدودی سؤال برانگیز است.

نوشته طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی گردشگری اولین بار در چاپ و تبلیغات بهرنگ پدیدار شد.

About payam

Check Also

ساعت چوبی رومیزی تبلیغاتی

ساعت چوبی رومیزی تبلیغاتی ساعت رومیزی تبلیغاتی از جمله محصولاتی می باشد که تاریخچه بسیار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *